Karin S. Thorburn

Styremedlem


Karin S. Thorburn er professor i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH), Adjunct Full Professor of Finance ved The Wharton School of University of Pennsylvania, og gjesteprofessor ved Tuck School of Business at Dartmouth College. Før hun kom til NHH i 2009, var hun på Tuck i 11 år. Thorburn sitter i styret til blant annet Maritime & Merchant Bank, Preferred Global Health, og Green LNG Services.