Kjell-Gunnar Fjeldstad

Head of Investor Relations / AIFM


Kjell-Gunnar Fjeldstad arbeider med oppfølging av eksisterende og potensielle eksterne investorer. Han er i tillegg leder for porteføljeforvaltningen i Argentum Alternative Investments AS (AIFM).

Fjeldstad er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har 15 års erfaring fra verdipapirforetak med ansvar for seleksjon, rådgivning og kapitalforvaltning, hvorav de siste tre årene som ansvarlig for etablering og forvaltning av alternative investeringsfond.