Espen Langeland

Administrerende direktør (konstituert)


Espen Langeland har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole og Handelshögskolan i Stockholm. Langeland har bakgrunn fra M&A i HSBC og begynte i Argentum i 2003. Her var han leder for Argentums investeringer i primary-markedet, før han ble konstituert administrerende direktør i september 2022.