Om oss

Styret i Argentum 2022
Bli kjent med styret

Argentum sitt styre består av ledende næringslivsprofiler med bred erfaring. Fra venstre: Adele Bugge Norman Pran, Ottar Ertzeid, Karin S. Thorburn, Øyvind G. Schanke og Bjørn Erik Næss. Foto: Ilja C. Hendel

Argentum er en investor i aktive eierfond med hovedvekt på små og mellomstore selskaper

Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond. Selskapet forvalter også kapital for profesjonelle investorer som pensjonskasser, stiftelser og formuende, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet.

Argentum har siden oppstart investert 22,7 milliarder kroner i over 240 fond og over 1300 selskaper. Per Q2 2023 er selskapets årlige PE-avkastning 15,8 prosent siden etablering, målt etter forvaltningskostnader og før egne kostnader. Avkastningen er 14,4 prosent justert for egne kostnader. Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt 28 ansatte.

22,7

Kommittert nettokapital per Q4 2022 for alle Argentum Asset Management sine investorprogrammer

Kommittert kapital (NOK mrd)

14,4%

PE-avkastning p.a. siden selskapet ble etablert, målt etter forvaltningskostnader og egne kostnader. Per Q2 2023.

Gjennomsnittlig årlig avkastning (etter egne kostnader)

15,8%

PE-avkastning p.a. siden selskapet ble etablert, målt etter forvaltningskostnader og før egne kostnader. Per Q2 2023.

Gjennomsnittlig årlig avkastning (før egne kostnader)

Les mer om Argentum