Om oss

Bli kjent med styret

Argentum sitt styre består av ledende næringslivsprofiler med bred erfaring. Fra venstre: Adele Bugge Norman Pran, Ottar Ertzeid, Karin S. Thorburn, Øyvind G. Schanke og Bjørn Erik Næss. Foto: Ilja C. Hendel

Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond. Selskapet forvalter også kapital for profesjonelle investorer som pensjonskasser, stiftelser og formuende, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet.

Argentum har siden oppstart investert 22,7 milliarder kroner i 220 fond og over 1200 selskaper. Per 31/12-21 er selskapets årlige PE-avkastning 16 prosent siden etablering, målt etter forvaltningskostnader og før egne kostnader. Avkastningen er 14,5 prosent justert for egne kostnader. Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt 25 ansatte.

17,9

Kommittert nettokapital per Q2 2022 for alle Argentum Asset Management sine investorprogrammer

Kommittert kapital (NOK mrd)

14,3

PE-avkastning p.a. siden selskapet ble etablert, målt etter forvaltningskostnader og egne kostnader. Per 30/6-22.

Gjennomsnittlig årlig avkastning (etter kostnader)

15,8%

PE-avkastning p.a. siden selskapet ble etablert, målt etter forvaltningskostnader og før egne kostnader. Per 30/6-22.

Gjennomsnittlig årlig avkastning (før kostnader)

Les mer om Argentum