Om oss

Bli kjent med styret

Argentum sitt styre består av ledende næringslivsprofiler med bred erfaring.
Fra venstre: Susanne Munch Thore, Kjell Martin Grimeland, Rikke T. Reinemo, Christian Berg, Jon Hindar og Tina Steinsvik Sund

Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond. Argentum er en av de største investorene i norske venturefond. Selskapet forvalter også kapital for profesjonelle investorer som pensjonskasser, stiftelser og formuende, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet.

Argentum har siden oppstart investert over 17 milliarder kroner i 190 fond og over 1000 selskaper. Vår årlige avkastning er 14,6 prosent i gjennomsnitt. Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt 27 ansatte.

19,4

Kommittert nettokapital per Q2 2021 for alle Argentum Asset Management sine investorprogrammer

Kommittert kapital (NOK mrd)

15,03%

IRR per Q2 2021 for Argentum Fondsinvesteringer

Gjennomsnittlig årlig avkastning

Les mer om Argentum