Porteføljen vår

Argentum er et spesialisert kapitalforvaltningsforetak rettet mot aktive eierfond i Norden og Nord-Europa, samt energisektoren internasjonalt. Vi har siden oppstart i 2001 investert nærmere 15 milliarder kroner i mer enn 150 fond og over 800 selskaper, med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15,1 prosent.

158

Antall fond

837

Antall selskaper

60

Kommitteringer norske fond

Fond Fondsforvalter Årgang Valuta Fondsstørrelse Argentums eierandel Forvalters hovedkontor Jurisdiksjon Fase Sektor Marked
Longship Fund I LP Longship AS 2015 NOK 1 417 100 000 7 % Norway Norway Buyout Generalist Norway
Hadean Capital I AS Hadean Venture AS 2017 EUR 71 000 000 5 % Norway Norway Venture Life Science Northern Europe
Northzone VIII L.P. Northzone Ventures 2016 EUR 350 000 000 3 % Norway Norway Venture ICT Europe
Norvestor VII OS Norvestor Equity 2016 NOK 388 396 000 29 % Norway Guernsey Buyout Energy Norway
Verdane Capital IX AB Verdane Capital 2016 SEK 3 131 910 000 1 % Norway Norway Venture Generalist Nordic
Se hele porteføljen
Invester i private equity med Argentum