Argentum x ESG100

Argentum er stolte over å ha deltatt som sponsor og deltaker på årets ESG100 arrangement, en årlig gjennomgang av ESG-rapporteringen til de 100 største børsnoterte selskapene fra Norge, Sverige og Danmark, organisert av Position Green.

Årets analyse har fokusert på hvor godt de 300 deltakende selskapene er forberedt på innføringen av de europeiske standardene for bærekraftsrapportering – et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid.

Lanseringen fant sted på den ærverdige arenaen, gamle Logen i Oslo, den 8. september 2023. Argentums egen Jon Fredrik Vassengen var til stede, og deltok i en engasjerende panelsamtale sammen med Lars Grinde fra Norvestor. Sammen diskuterte de perspektiver på bærekraft utenfor børs fra et private equity synspunkt. Arrangementet nådde ut til cirka 1400 mennesker til sammen, og inneholdt et godt faglig program som dekket en rekke ulike perspektiver innen bærekraft og ESG.

«Som investor ser vi at stadig flere fondsforvaltere anser bærekraft som en verdidrivende faktor. Mer tilgjengelig data og ikke minst høyere kvalitet på dataene blir viktig i tiden fremover» sa Jon Fredrik Vassengen fra scenen.

Rapporten utarbeidet av Position Green kan lastes ned og leses her.