Argentum EIS

Argentum etablerte i 2019 en spareordning for sine ansatte gjennom Argentum EIS AS. Spareordningen organiseres som et aksjeselskap, med et eget styre.

Spareordningen ble etablert for å gi de ansatte en mulighet til å investere sammen med egen arbeidsgiver og slik å likestille interessene til de ansatte og selskapet. Den gir de ansatte et langsiktig tidsperspektiv ved at de må ta risiko ved å investere egne midler sammen med selskapet.

Argentum EIS eies av Argentum og de ansatte som er gått inn i spareordningen, og den kan sammenlignes med aksjekjøpprogrammer som mange selskaper tilbyr sine ansatte. Ansatte bestemmer selv om de skal investere og hvor mange aksjer de vil kjøpe. Aksjene omsettes til markedspris og den enkelte aksjonær bærer den hele og fulle risikoen ved sin investering.

Argentum EIS kjøpte i forbindelse med opprettelsen en del av Argentum sin portefølje til markedspris. Argentum skal eie minimum 50% av EIS.