En investering i samfunnet

Aktivt eierskap handler ikke bare om tilførsel av kapital. Kunnskap og nettverk er like viktig i utviklingen av selskaper med vekstpotensial. Investeringer i private equity gir høyere vekst i både sysselsetting og omsetning enn investeringer i børsnoterte selskaper. Private equity bidrar til å utvikle og styrke norske selskaper i et stadig tøffere internasjonalt marked. Argentum tilbyr også investeringsprogrammer for private investorer, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet.

Sysselsettingsvekst 2002-2017

Omsetningsvekst 2002-2017

Sysselsettingsvekst 2002-2017

10.8%
Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen. Oversikt over porteføljeselskaper er hentet fra Norsk Venturekapitalforenings(NVCA) database og Argentums database over porteføljeselskaper og tar utgangspunkt i selskapenes regnskapstall. Studien inkluderer både nåværende og exiterte porteføljeselskap.
2.7%
Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen. Oversikt over porteføljeselskaper er hentet fra Norsk Venturekapitalforenings(NVCA) database og Argentums database over porteføljeselskaper og tar utgangspunkt i selskapenes regnskapstall. Studien inkluderer både nåværende og exiterte porteføljeselskap.
2.8%
Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen. Oversikt over porteføljeselskaper er hentet fra Norsk Venturekapitalforenings(NVCA) database og Argentums database over porteføljeselskaper og tar utgangspunkt i selskapenes regnskapstall. Studien inkluderer både nåværende og exiterte porteføljeselskap.

Argentums norske portefølje

OBX - Small Cap

Ansatte i norsk næringsliv - Fastlands-Norge

Omsetningsvekst 2002-2017

12.4%
Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen. Oversikt over porteføljeselskaper er hentet fra Norsk Venturekapitalforenings(NVCA) database og Argentums database over porteføljeselskaper og tar utgangspunkt i selskapenes regnskapstall. Studien inkluderer både nåværende og exiterte porteføljeselskap.
8.6%
Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen. Oversikt over porteføljeselskaper er hentet fra Norsk Venturekapitalforenings(NVCA) database og Argentums database over porteføljeselskaper og tar utgangspunkt i selskapenes regnskapstall. Studien inkluderer både nåværende og exiterte porteføljeselskap.
5.5%
Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen. Oversikt over porteføljeselskaper er hentet fra Norsk Venturekapitalforenings(NVCA) database og Argentums database over porteføljeselskaper og tar utgangspunkt i selskapenes regnskapstall. Studien inkluderer både nåværende og exiterte porteføljeselskap.

Argentums norske portefølje

OBX - Small Cap

Ansatte i norsk næringsliv - Fastlands-Norge

 • Investorenes råd til gründere som vil satse globalt

  Les mer
 • Utløste salg på 1,8 milliarder kroner

  Les mer
 • – Det er i Norge det skjer

  Les mer
 • Vei. Foto

  Strategiske oppkjøp ga internasjonalt fotfeste

  Les mer
 • Baderom. Foto.

  Fra norsk hjørnestein til internasjonal eksportsuksess

  Les mer