En investering i samfunnet.


Argentum er statens investeringsselskap for investeringer i aktive eierfond, ofte kalt private equity-fond. Argentum tilbyr også investeringsprogrammer for private investorer, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet. Private equity bidrar til å utvikle og styrke norske selskaper i et stadig tøffere internasjonalt marked. Dette skjer ved at fondene investerer i bedrifter som de så utvikler ved å tilføre kapital, kunnskap og nettverk.

Private equity handler ikke bare om tilførsel av kapital. Kunnskap og nettverk er like viktig i utviklingen av selskaper med vekstpotensial.

 • Vei. Foto

  Strategiske oppkjøp ga internasjonalt fotfeste

  Les mer
 • Baderom. Foto.

  Fra norsk hjørnestein til internasjonal eksportsuksess

  Les mer
 • Mann med sekk. Foto.

  Ny kompetanse ga nordisk seier

  Les mer

Private equity gir høyere vekst

Private equity-investeringer gir høyere vekst i både sysselsetting og omsetning enn investeringer i børsnoterte selskaper.

Sysselsettingsvekst 2002-2017

Omsetningsvekst 2002-2017

Sysselsettingsvekst 2002-2017

10.8%
Kilde: Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. Merk at OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen.
2.7%
Kilde: Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. Merk at OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen.
2.8%
Kilde: Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. Merk at OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen.

Argentums norske portefølje

OBX - Small Cap

Ansatte i norsk næringsliv - Fastlands-Norge

Omsetningsvekst 2002-2017

12.4%
Kilde: Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. Merk at OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen.
8.6%
Kilde: Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. Merk at OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen.
5.5%
Kilde: Menon Economics: Verdiskapningsundersøkelsen 2002-2017. Merk at OBX Small Cap er justert for Norske Skog som har redusert antall ansatte betraktelig og ikke er representativ for utviklingen.

Argentums norske portefølje

OBX - Small Cap

Ansatte i norsk næringsliv - Fastlands-Norge

Argentums norske portefølje

OBX - Small Cap

Ansatte i norsk næringsliv - Fastlands-Norge

Argentums norske portefølje

OBX - Small Cap

Omsetning i norsk næringsliv - Fastlands-Norge