Argentum leverer et sterkt kvartalsresultat og lanserer nytt fond

Det ligger an til å bli nok et solid år for Argentum. Den realiserte avkastningen ved utgangen av tredje kvartal i 2022 var på 1,4 milliarder kroner, mot 1,1 milliarder kroner for samme periode i 2021. Resultatet justert for verdiendringer i urealisert portefølje per utgangen av tredje kvartal utgjorde 1,3 milliarder, som tilsvarer en periodeavkastning (IRR) på 9,7 prosent.

­­– Vi realiserte investeringer for nærmere 600 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er meget sterkt i dette markedet. Dette viser at private equity står seg godt også i krevende tider, og at Argentums modell og teamet bak fortsetter å levere solide resultater til staten som er vår eier, sier Espen Langeland, konstituert administrerende direktør i Argentum.

Espen Langeland Foto: Ilja C. Hendel
Espen Langeland, foto: Ilja C. Hendel

Den 22. desember ble det avholdt første closing i forbindelse med kapitalinnhentingen til årgangsfondet Argentum 2022 med en kommitert kapital på 560 millioner kroner. Dette er det sjette årgangsfondet som Argentum forvalter på vegne av private investorer som family offices, stiftelser og pensjonskasser. De eksisterende fondene har en årlig avkastning på mellom 22 og 38 prosent.

– Det siste fondet vil, som tidligere fond, investere i de beste PE-mulighetene innen første- og annenhåndsmarkedet i Nord-Europa. Vi drar nytte av Argentums sterke posisjon og lange erfaring i dette markedet, og opplevde en meget solid oppslutning blant eksisterende investorer, sier Langeland.

Langeland forventer at 2023 vil by på mange gode investeringsmuligheter:

– Både innenfor første- og annenhåndsmarkedet vil man nyte godt av fallet som har vært i markedet når man skal gjøre nye investeringer. I førstehåndsmarkedet vil nye investeringer nå gjøres på lavere inngangsverdier sammenlignet med tidligere. I annenhåndsmarkedet ser vi klare tendenser i retning av større rabatter til net asset value og at likviditetshensyn på selgers hånd nå i økende grad spiller inn og gir flere investeringsmuligheter, sier Langeland.