Investerer kunnskap

Argentum har siden oppstart i 2001 levert konkurransedyktig avkastning gjennom investeringer i private equity-markedet.

13,7

Kommittert nettokapital per Q4 2016 for alle Argentum Asset Management sine investorprogrammer

Kommittert kapital (NOKmrd)

14,1%

IRR per Q4 2016 for Argentum Fondsinvesteringer

Gjennomsnittlig årlig avkastning

Portefølje

Argentum har gjennom sine investeringer i private equity-fond i Norden og Nord-Europa, investert i selskaper innen blant annet teknologi, energi og detaljhandel.

117

Antall fond

635

Antall selskaper

75%

Kommitteringer norske fond

Fund Fund Manager Vintage Currency Fund Size Argentum Ownership Business Office Jurisdiction Fund Stage Sector Focus Geographic Focus
Longship Fund I LP Longship AS 2015 NOK NA NA Norway Guernsey Buyout Generalist Norway
NeoMed Innovation V LP NeoMed Management 2012 EUR 92 067 259 9.8 % Norway Jersey Venture Life Science Europe
Northzone VIII L.P. Northzone Ventures 2016 EUR 350 000 000 5,7 % Norway Jersey Venture ICT Europe
Norvestor VII OS, L.P. Norvestor Equity 2016 NOK NA NA Norway Guernsey Buyout Energy Norway
Verdane Capital IX AB Verdane Capital 2016 SEK 3 131 910 000 2,9 % Norway Sweden Venture Generalist Nordic
Se hele porteføljen

«Samarbeidet med Argentum gir oss en unik tilgang til kompetanse, fondsseleksjon- og utvalg innen nordisk private equity»

Knut Nordenhaug, CFO i Gjensidigestiftelsen