Kraftig nedgang i nordiske venture-investeringer i første halvår 2023, ifølge Argentum-rapport

Argentums ferske markedsrapport, som omhandler det Nordiske PE markedet i første halvår av 2023, avdekker en betydelig nedgang i nordiske venture-investeringer i første halvår 2023. Totalt 123 transaksjoner ble gjennomført, som er det laveste siden første halvår 2017. Videre ble det det investert 514 millioner euro, en reduksjon på 50 prosent sammenlignet med de siste fem periodene.

– Vi ser en klar tilbakeholdenhet i venture-markedet, drevet av høyere renter og en skiftende risikovilje hos investorer. Det er et tydelig skifte mot å prioritere stabilitet og lønnsomhet over å vokse topplinjen. Det vi ser i dagens marked, er konsekvensen av en kombinasjon av økonomiske utfordringer og en endring i investeringsmentaliteten. Vi må forstå dette som en naturlig korreksjon etter flere år med rekordhøye investeringsnivåer med relativt høy prising, kommenterer Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum.

Nedgangen i venturesegmentet er merkbar i alle de nordiske landene, men med stor variasjon. Mens Danmark ser en moderat nedgang i antall investeringer, viser situasjonen i Norge en nedgang på over 80 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Teknologisektoren, som blant annet rommer mange software-selskap, fortsetter å tiltrekke seg halvparten av investeringene, selv om det også her er en nedgang å spore.

Buyout-segmentet viser fortsatt attraktive muligheter 

I buyout-segmentet bestående av mer modne selskaper, ble det rapportert om 55 investeringer med et samlet volum på 4,5 milliarder euro. Her har det vært en økning i aktiviteten fra et rekordlavt nivå i andre halvår 2022, men antallet investeringer og det samlede investeringsvolumet er likevel betydelig lavere enn tidligere.

– Det er viktig å merke seg at til tross for nedgang i antall transaksjoner, holder investeringsvolumene seg sterke. Dette kan tyde på en konsolidering i markedet der investorene blir mer selektive, men fortsatt er villige til å allokere store summer til attraktive muligheter, forklarer Langeland.

Salgsaktiviteten i buyout-segmentet økte fra et rekordlavt nivå i andre halvdel av 2022. Totalt ble 32 nordiske selskap eid av Private Equity fond solgt i første halvår av 2023.

– Interessant nok ser vi en økning i andelen annenhåndssalg. Dette kan indikere en trend der oppkjøpsfond ser etter stabile, modne investeringer i tider som er mer usikre enn før, forklarer Langeland.

Når det gjelder fundraising har Nordiske private equity-fond reist 5,3 milliarder euro i første halvår, et tall som er lavere sammenlignet med tidligere år. Forventningene for andre halvår er en økning sammenlignet med første halvår.

– Til tross for en langsom start på året, er vi optimistiske for året totalt sett. Men det er et mer krevende marked, sier Langeland.

Les hele markedsrapporten her.