Aktivt eierskap skaper verdier

Argentum er statens fond for investeringer i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Aktive eierfond investerer i selskaper som ikke er notert på børs, og de bidrar med kapital, kunnskap og nettverk for å utvikle selskapene.

Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond. Argentum er en av de største investorene i norske venturefond. Selskapet forvalter også kapital for profesjonelle investorer som pensjonskasser, stiftelser og formuende, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet.

Argentum har siden oppstart investert over 14 milliarder kroner i mer enn 150 fond og over 800 selskaper. Vår årlige avkastning er 15,1 prosent i gjennomsnitt. Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt 26 ansatte.

14,9

Kommittert nettokapital per Q3 2019 for alle Argentum Asset Management sine investorprogrammer

Kommittert kapital (NOK mrd)

15,1%

IRR per Q3 2019 for Argentum Fondsinvesteringer

Gjennomsnittlig årlig avkastning