Aktivt eierskap skaper verdier
Argentum er en investor i aktive eierfond med hovedvekt på små og mellomstore selskaper
Les mer
ESG-rapport 2020
Les årets rapport om bærekraft og samfunnsansvar i porteføljen
Les mer
Årsrapport for 2020
Argentums årsrapport i digital drakt
Les mer

Siste nytt

Styret
Kjell Martin Grimeland er ny styreleder i Argentum
Les mer
Erik Rougier
Sommerpraktikant
– Spennende å lære om forvaltningen av «vår» felles formue
Les mer
Argentumprisen
Argentumprisen 2021 belyser et lite studert fagfelt
Les mer
Arrangement
Se opptak av Norsif-seminar om ESG i alternative investeringer
Les mer
Porteføljen vår
190

Antall fond

>1000

Antall selskaper

64

Kommiteringer norske fond

Se oppsummering fra Argentums mangfoldskonferanser i 2019