Aktivt eierskap skaper verdier

Argentum er statens investor i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Fondene vi investerer i kjøper selskaper som de så utvikler med kapital, kunnskap og nettverk.

Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Investeringene fordeler seg på oppkjøpsfond (buyout) og venturefond. Argentum er en av de største investorene i norske venturefond. Selskapet forvalter også kapital for profesjonelle investorer som pensjonskasser, stiftelser og formuende, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet.

Argentum har siden oppstart investert over 17 milliarder kroner i mer enn 180 fond og over 900 selskaper. Vår årlige avkastning er 14,6 prosent i gjennomsnitt. Vi har kontorer i Bergen og Oslo med totalt 26 ansatte.

17,0

Kommittert nettokapital per Q1 2021 for alle Argentum Asset Management sine investorprogrammer

Kommittert kapital (NOK mrd)

14,6%

IRR per Q1 2021 for Argentum Fondsinvesteringer

Gjennomsnittlig årlig avkastning