Fjell. Tåke. Foto
Fjell. Tåke. Foto
Fjell. Tåke. Foto
Fjell. Tåke. Foto
Fjell. Tåke. Foto
Fjell. Tåke. Foto

Investerer kunnskap

Argentum har siden oppstart i 2001 levert konkurransedyktig avkastning gjennom investeringer i private equity-markedet.

13,3

Kommittert nettokapital per Q3 2018 for alle Argentum Asset Management sine investorprogrammer

Kommittert kapital (NOKmrd)

15,2%

IRR per Q3 2018 for Argentum Fondsinvesteringer

Gjennomsnittlig årlig avkastning

Portefølje

Argentum har gjennom sine investeringer i private equity-fond i Norden og Nord-Europa, investert i selskaper innen blant annet teknologi, energi og detaljhandel.

134

Antall fond

712

Antall selskaper

67%

Kommitteringer norske fond

Fund Fund Manager Vintage Currency Fund Size Argentum Ownership Business Office Jurisdiction Fund Stage Sector Focus Geographic Focus
Longship Fund I LP Longship AS 2015 NOK 1 417 100 000 8,1 % Norway Guernsey Buyout Generalist Norway
Hadean Capital I AS Hadean Venture AS 2017 NA NA NA NA Norway Venture Life Science Northern Europe
Northzone VIII L.P. Northzone Ventures 2016 EUR 350 000 000 5,7 % Norway Jersey Venture ICT Europe
Norvestor VII OS, L.P. Norvestor Equity 2016 NOK 388 396 000 27,0 % Norway Guernsey Buyout Energy Norway
Verdane Capital IX AB Verdane Capital 2016 SEK 3 131 910 000 2,9 % Norway Sweden Venture Generalist Nordic
Se hele porteføljen
Invester i private equity med Argentum